attila17051
attila17051

Vallaki feltőrte a gondolkodó ateisták oldalt ?

Vor 4 Monate
Évike
Évike

ÖRDÖG!

Vor 8 Monate
Zoltán Nagy
Zoltán Nagy

Szia! A legtöbb videódat megnéztem, és alapvetően egyet is értek ezek tartalmával. Mégis van ennek a témának egy olyan aspektusa, ami sem nálad nem kerül elő, sem más ateizmus vs. teizmus vitában nem szokott előjönni. Előre bocsátom, hogy én a hagyományos értelemben nem vagyok és nem is voltam vallásos soha. Egyet értek abban is, hogy a vallások tényleg károsak, és 99 százalékban teljesen értelmetlenek és elfogadhatatlanok egy gondolkodni akaró és tudó ember számára. Viszont azt sem merem kijelenteni, hogy egyértelműen ki tudom zárni isten létét, úgyhogy valamilyen formában mégis csak hiszek benne. Itt most nem a szokásos vallásos rizsa következik, hogy "érzem a szívemben", vagy hogy egyszer csak megvilágosodtam és Jézus rám talált. Én kizárólag józan érvek mentén próbálom megközelíteni a témát. Azért írok ide, mert te elég értelmes fickónak tűnsz a videóid alapján, úgyhogy megtisztelnél ha vitába szállnál velem. A következő dolgok szólnak isten létezésének lehetőségét egyértelműen kizáró gondolkodás és a hit értelmének tagadása ellen (szerintem): Az egyik az, hogy minden amit a világról úgy általában gondolunk, bármi amit tapasztalunk bármilyen módon, az csakis bennünk, tapasztalókban áll össze bármiféle valósággá vagy inkább valószerűvé. Azaz semmiféle objektív bizonyítékunk nincs és nem is lehet arra nézve, hogy az a világ ami szerintünk körülöttünk van az valóban (objektív módon) is van, vagy csak mi gondoljuk, hogy van. Nem tudunk semmilyen kísérletet vagy eljárást amivel erről pro vagy kontra meg tudnánk bizonyosodni, hisz bármilyen vizsgálat eredménye ugyancsak bennünk illetve a feltételezett elménkben jöhet létre. Nem tudunk kiszakadni belső világunkból és kívülről megnézni, hogy "valójában" mi is van. Nem tudhatjuk, hogy egyáltalán létezik univerzum, létezik-e a többi ember vagy bármi amiről azt gondoljuk, hogy a világ része. Az egyetlen dolog amiben biztosak lehetünk, az az, hogy mi magunk valamilyen formában létezünk, hisz ha nem így volna, akkor ki gondolná ezeket a gondolatokat amiket most mi (illetve én ha mások nem léteznek) gondolunk, gondolok. Na már most ha ezt elfogadjuk - és szerintem ezt nem túl nehéz megérteni és elfogadni - akkor könnyen adódik a következtetés, hogy a saját létünkbe vetett teljes bizonyosságon kívül nincs más mint a hit. Ha azt akarom gondolni, hogy mi emberek valóban létezünk és egy olyan világban élünk mint amilyennek azt gondoljuk, akkor ezt egyszerűen el kell hinnünk, mert bizonyosság nincs róla. Viszont a hitünk lehet akármilyen határtalan. Hihetjük akár azt is, hogy ennek az egésznek van valamiféle végső értelme, azaz valahol az egész mögött meghúzódik egy olyan számunkra felfoghatatlan szervező erő ami értelmet ad mindezeknek. És, hogy őszinte legyek, számomra sokkal elfogadhatóbb az igen válasz, mint a nemleges, bár mivel valóban hitről van szó ezt biztosan nem tudhatom. És ezzel egyben oda is eljutottunk, hogy egy hívő soha nem fogja tudni bizonyítani isten létét, ezért ezt kár is rajtuk számon kérni. Hozzáteszem, a tudomány sem képes bizonyítani saját eredményeit, legfeljebb saját paradigmáin belül. A másik gondolatom tulajdonképpen az előző folytatása. Azaz szerintem semmiféle más gondolkodásmód, sem tudományos, sem bármiféle tudati absztrakció nem ad alternatívát a hittel szemben. Jobban kifejtve: A tudományban nagyon jól látszik néhány tendencia. Az egyik az, hogy valóban egyre többet tudunk a világról. Egyre több az egymásra épülő ismeret és tudásanyag ami úgy tűnik, hogy egyre közelebb visz minket a végső megismeréshez, azaz ahhoz az állapothoz amikor az egész mindenség működésének mikéntjét és miértjét is értjük. Ezzel szemben pont a fordítottja történik, azaz minden új ismeretünk sokkal több kérdést vet fel mint amennyit megválaszol. És ez a második tendencia is elég jól érzékelhető. Úgy is mondhatnám, hogy minél többet tudunk annál hülyébbnek érezzük magunkat. Akik akár csak egy keveset is foglalkoztak korunk nagy tudományos problémáinak megválaszolásával, azok számára nyilvánvaló, hogy a fizika már rég meghaladta a közvetlenül bizonyítható, megérthető és megtapasztalható dolgok világát minden irányban. Sem az univerzum végességének vagy végtelenségének tudatával, sem az atomi világ működésének beláthatatlanságával nem tudunk mit kezdeni. Mindezekre vannak matematikai absztrakcióink amiket ha elég jól csűrünk-csavarunk, akkor kiadják az elvárt eredményeket, de minél messzebbre megyünk az absztrakció világában, annál kevesebb az átélhető bizonyosság. Tehát megint ugyanoda jutottunk: Képtelenek vagyunk a tudományos gondolkodás paradigmái mentén megérteni a végső igazságot. Semmi más nem marad mint a hit. Üdvözlettel: Nagy Zoltán

Vor year
Zoltán Nagy
Zoltán Nagy

Szerintem nem igazán értettél meg. Amit a vallások állítanak, az persze jórészt hülyeség, de a vallások alapgondolata, miszerint szükségszerűen kell lennie valaminek az anyagi világon túl ami a hagyományos vagy inkább tudományos módszerekkel nem megismerhető, az nem feltétlenül az. A legnagyobb baj a vallásokkal, hogy ezt a világszemléletet nem képesek a megfelelő módon átadni. Igazából csak gyenge próbálkozások, ahol különböző szimbólum rendszereken keresztül próbálják felfedni ezt az alapigazságot, csakhogy a vallásos birkák ezeket a "tanításokat" szó szerint veszik és pont a lényeget nem értik belőle.

Vor year
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Összemosod a "hit" szó értelmébe azt, hogy saját magad létezel / tudományos eredmények, alkotások működnek - azzal, amit a vallások állítanak. Ez szemantikai probléma, és ez vezet az elképzelésedhez, amivel ezért nem értek egyet. Nem véletlen, hogy Turi Tamás csatornáján is beszéltem arról, hogy ha valaha beleszaladunk bármiféle szuperlénybe, azt sem fogjuk soha istennek tekinteni.

Vor year
Sebestyén Kovács
Sebestyén Kovács

Ezt egy hozzászólásban írtam válaszként arra, mi volt a célom a kommentekkel. Mivel rád is vonatkozik, és többször rád hivatkozom, úgy gondolom ide is bemásolom: Arra vagy kíváncsi, mi a célom a hozzászólásokkal. A legkevésbé sem az, hogy meggyőzzelek benneteket. Tudom, és tudtam is, hogy ez lehetetlen. Tanulni jöttem ide. Keresztényként kíváncsi voltam az ateisták módszereire. A célomat elértem, rengeteget tanultam, és még mélyebb meggyőződésre tettem szert. Megtanultam a legfontosabbat, hogy vigyázni kell az ateistákkal, ugyanis pillanatonként változtatják érveiket annak érdekében, hogy az igazság látszatát fenntartsák. Másik számomra szembetűnő hiba a sorozatos ellentmondás. Egyik pillanatban még szörnyű és igazságtalan a világ, aztán mikor már felmerülne a kérdés, hogy az igazságról és szép világról alkotott elképzelést honnan szedi az ember, rögtön témaváltás következik. Vagy az igazságtalan világ csupán a saját magunk elképzelése, és nincs abszolút igazság? Ebben az esetben ez nem lehet Isten elleni bizonyíték, csupán arra bizonyíték, hogy a fantáziátoknak történetesen nem tetszik a világ. Ez a helyzet a jó és a rossz viszonyával. Ha nincs abszolút jó és rossz, a nem tetszésetek valami felől egész biztosan nem bizonyíték semmire. Egyik pillanatban hitvány könyv a Biblia, másik pillanatban a benne szereplő erkölcsi törvényekhez a papoknak kötelességük lett volna tartani magukat (mivel nem tartották magukat, elítéli őket Ágoston). Az egyes országok törvényeitől való eltéréssel magyarázzátok az erkölcstelenséget, abba azonban már bele sem gondoltok, hogy ezek alapján a náci Németország és a kommunista Szovjetunió mind erkölcsös nemzet volt. Azt sem gondoljátok végig, ha ez így lenne nem beszélhetnénk erkölcsi fejlődésről sem, illetve arról sem, hogy az egyes országok ideológiája erkölcsösebb a másiknál. Vagy már elfogadjátok, hogy az erkölcs teljesen független a nemzetek törvényeitől? Akkor már-már ott tartunk, hogy mindenkibe bele van kódolva a tökéletes erkölcs tudata. Ez már igen közel van a Biblia mondanivalójához. Mint ahogy már mondtam, az ateista pillanatonként változtatja érvét. Ilyenkor szokott az az érv jönni, hogy mindezt az erkölcsi tudatot a szülőktől és pedagógusoktól tanultuk. Ez nagyjából akkora butaság, mint azzal bizonyítani az élet kezdetét, hogy máshonnan csapódott be a Földbe (mert vannak ilyen elméletek is). Engem nem győzött meg, hogy máshol már jelen volt az, amivel én még csak most találkoztam. Az eredetét ez nem adja meg. Egyik pillanatban az Isten nincs, aztán már hirtelen rossz és erkölcstelen. Tényleg az a bizonyíték Isten hiányára, hogy ha lenne, nem lenne jó? Egyik pillanatban a Biblia elvetendő könyv, másik pillanatban ez a hiteles bizonyíték arra, hogy Isten milyen lenne. Másrészt hatalmas őrültség azt gondolni, ha lenne Isten az ember erkölcsösebb és intelligensebb lenne (a legutóbbi élő adásban Ágoston elmondja, ha lenne Isten milyen erkölcstelen lenne, még szerencse, hogy nincs). Egyik pillanatban a hívőnek nincs bizonyítéka Isten létezésére, másik pillanatban 80 videó próbálja az érveket megcáfolni. Egyik pillanatban nem létezik olyan, hogy bűn, másik pillanatban felháborodást kelt, hogy a hívőket feloldja az egyház a bűnök alól (szintén Ágoston szavai). Egyik pillanatban elvetendő a Biblia mondanivalója és erkölcsisége (amely szerintetek erkölcstelen, vagy én már nem tudom mit hisztek), másik pillanatban a keresztény, aki nem tartja magát ezekhez az erkölcsi szabályokhoz amelyeket a Biblia nyújt, képmutató kereszténnyé válik. A ti logikátok alapján van az erkölcstelen Biblia, amelyhez ha valaki nem tartja magát és valami erkölcstelent cselekszik, ellentmond a Bibliával és képmutató lesz. Értem mit akartok bizonyítani, csak nem értem miért ilyen logikátlanul. Döntsétek már el, hogy a Biblia erkölcsös tanításokat tartalmaz-e, vagy sem. Ha nem, akkor milyen alapon lesz bárki képmutató, aki házasságot tör, parázna stb..? Egyik pillanatban tudományosan be van bizonyítva, hogy Jézus közönséges ember volt, mások tudományosan bebizonyítják, hogy nem is létezett. Egyik pillanatban nincs írásos forrás amely Jézusról szólna, máskor mégis van (pl: Jézus a szélhámos 2). Természetesen el lehet hinni, hogy a zsidók között támadt pár őrült, aki úgy gondolta, jó lesz, ha az egész birodalom ellenük támad. El lehet hinni, hogy valakik megírták a Bibliát, majd magukat rossz fényben tüntetik fel (apostolok), majd vállalják a halált egy őrültért vagy valakiért, aki nem is létezett. Néha az egész Biblia mesekönyv, néha elfogadható, hogy bizonyos népek történetét írja le hitelesen. A lényeg, hogy épp azt kell mondani, ami kapóra jön. A leghatásosabb módszer azonban nem ez. Ha már nincs mit mondani, marad a vitapartner negatív jellemzése, lekicsinylése. Ez mindig kiválóan zárja a vitát, hisz a keresztény jó esetben nem partner a szitkozódásban. Természetesen nem ettől függ, hogy kinek van igaza, de azért a régi papok erkölcsi viselkedése sok mindent bebizonyított, ugye? ;) Az ember életének legfontosabb kérdéseit viszont szőnyeg alá kell söpörni. Honnan van, és mire jó a lelkiismeret? Hogyan és mitől lesz valaki erkölcsös? Mi az élet célja? Van e értéke és értelme az életnek? Ha van honnan ered? Ehhez képest bebizonyítjátok (nem ti, viszont ti kiálltok ezek mellett), hogy a semmi a semmi hatására minden lett, és évmilliárdok alatt ember lett, és ez a bizonyíték arra, hogy Isten fölösleges. Néha nagyon sablonosat, néha egészen konkrét érvre válaszoltam. A konkrét válaszok esetén mindig az a viszontválasz fogadott, hogy buta vagyok. Egy hosszú és konkrét hozzászólásom lett kielemezve az "Egy bigott keresztény" című élő videó alkalmával. 30 percnyi tömény hazudozás és mellébeszélés. Mikor ezekre a hazugságokra felhívtam a figyelmet, mély csönd lett. A hazugság addig fáj, amíg nem te alkalmazod annak érdekében, hogy egy keresztényt hülyének tituláld? Azt hittem te, aki utálod a hazugságokat a sajátodat is vállalod. Természetesen nem vállaltad, ugyanis a célodat elérted, egy újabb hívő értelmi szintjét helyezhetted a sajátod alá. A hozzászólásokat egyébként befejeztem, mert a célomat elérte. Megismertem mit nyújt az ateista gondolkodásmód.

Vor year
Kőhalmi László
Kőhalmi László

Egyet kell értenem veled.

Vor year
Brain YouLost
Brain YouLost

Nettó demagógia.

Vor year
Sebestyén Kovács
Sebestyén Kovács

Miért nem arról beszélsz, amit te hiszel? Persze így egyszerűbb mindenkit alacsonyabb értékrendbe sorolni a hite alapját, de azért érdekelne miért nem a te hitedtől beszélsz? A videóid alapján mindenki hülye, aki nem olyan, mint te. De te milyen vagy? Erről miért nem beszélsz? Miért nem beszélsz arról, ha nem Isten a legnagyobb érték az életben, akkor mi? Mi a boldogság kulcsa? Vagy ha ezek a kérdések téged nem foglalkoztatnak, miért kritizálod azt, aki elmondása alapján megkapta a választ? Mégis mi vezet téged odáig, hogy valaminek a nem létét próbáld bizonyítani?

Vor year
Sebestyén Kovács
Sebestyén Kovács

Az élő adásban válaszolsz erre a kérdésre. A válaszod a következő: "Azért nem a hitemről beszélek, mert ez a csatorna nem erről szól." Értem, tehát egyszerűen arról szól, hogy mások miért hülyék, nem arról, hogy szerinted mi lenne az alternatíva. A kérdést tehát nem válaszoltad meg most sem. Ez a csatorna témáját tekintve az Isten létezésének lehetőségét leromboló logikai magyarázatokat tartalmazza. Ha csupán ennyiről szólna igazad lenne, nem kéne alternatívát nyújtani, úgy viszont, hogy lekicsinylő vagy a hívőkkel szemben, illene a "helyes utat" felmutatni. Ahogyan a templomban sem arról van szó, hogy az ateista miért nem mond igazat, hanem hogy a kereszténység miért igaz. Nem értem a csatornád konklúzióját, ugyanis elmondásod alapján annyiról szól, hogy bemutassa miért beteg emberek a hívő emberek. Az, hogy ehhez képest te mit gondolsz az életről közel sem elhanyagolható és kihagyható pont a téma miatt.

Vor year
KP KP
KP KP

Légy szíves erről az előadásról készíts egy részletes cáfolatot mert sehol nem találok rá reakciót és te sem magyaráztad el az evolúciós előadásodban ezeket a dolgokat. salafusali.com/v-video-XVcPGUrgMNg.html

Vor year
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Az a baj, hogy azt hiszitek ezt itt és így kell megkérdezni és választ keresni rá. Ti miért nem tudtok utánanézni, ha valamit nem értetek? Vagy azt képzelitek, ha láttok valami számotokra újat és cáfolatot, akkor az megdönthetetlen lesz azért, mert TI nem tudjátok, hol van benne a tévedés?! És utána sem néztek, csak megkérdeztek valaki mást, hátha tőle hallotok egy még jobb választ? Komolyan nem értem, miért az a ti elvárásotok, hogy akármit idéztek ide, én tartsak róla előadást, mert nektek éppen újat mondtak. És ha nem ezzel töltöm az időmet, akkor szerintetek nincs rá válaszom?!

Vor year
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Csináljak úgy, mintha mondott volna bármi értelmes újat az eddigiekhez képest? Miért?

Vor year
Kőhalmi László
Kőhalmi László

Tehát nincs válaszod rá. Vagyis valami van, de ez annyira válasz, mint amit ha te kapsz egy vallásos személytől, akkor semmibe veszed.

Vor year
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Tudsz angolul? Ha igen, keresd a BBC 2016-os cikkét, amiben összefoglalják, hogy pontosan hogyan jött létre az élet a Földön, mert már tudjuk.

Vor year
KP KP
KP KP

Jó akkor ha neked ennyire nyilvánvaló a csúsztatás akkor azért kérdeztelek hogy világíts rá arra a pontra ahol elcsúszik a valóság mert én baromira nem érzékelem. Az öreg már az elején azzal kezdi hogy nem fog teológiai érvelést használni hanem végig a sina ira et studio grand centiméter és a secundum elvét fogja használni vagyis ő pusztán megpróbálja matematikával levezetni azt az utat ami az élettelen szervetlen anyagtól az élő sejtekig tart. És ezt csinálja matematikailag levezeti és használja az entrópia tételt ,vagy vak vagyok vagy süket de én nem látom azt a pontot ahol eltér a materialista érveléstől. Ha te látod akkor mondd már meg hogy hol van mert érdekelne. Azt is kihangsúlyozza hogy nem az evolúciót tagadja mint belátható folyamatot hanem azt hogy az anyag mint élettelen a fizika törvényei szerint nem alakulhat át élőnek nevezetté mert azt az entrópia törvénye eleve kizárja. Végignézve az evolúciós előadásodat te is csak arra adtál választ benne hogy az nem hoz létre semmit hanem csak mint egy történelem könyv leírja azt a múltat ami során az anyagformák téridőben elkülönülhettek ,ez a szelektív szelekció vagyis az életképesebb marad meg ,de csak a már kialakult élőlényektől kezded és nincs válasz az elejére amikor még csak szervetlen anyagok vannak ,homok meg víz meg periódusos rnedszer . Amíg csak atomok vannak és fúziók addig nem beszélhetünk szelektív kiválasztódásról mert az atomok mind élettelenek és nem igaz rájuk a sikeresebb megmarad a gyengébb elpusztul törvény ergo ott még nem létezik evolúció törvény csak entrópia törvény . Baumann innen kezdi levezetni és figyelembe veszi az eltelt időt is a véletlen ütközésekkel való parányi élőlények kialakulásánál de erre is irracionálisan nagy számok jönnek ki. Szóval azt mondd meg hol hibádzik az az előadás engem nagyon érdekelne.

Vor year
Zsolt M
Zsolt M

Szia Ágoston! Figyelmedbe ajánlok egy filmet, szerintem nézhető: I Origins (2014). A filmben egy ateista, tudós ember vallásos élménnyel szembesül. Kérdéssel is jelentkezem, kapcsolható az ajánlott filmhez. Bemutatnak egy helyzetet, mégpedig hogy a giliszta nem érzékeli a fényt, nincs érzékelő szerve hozzá, miközben a fény meg ott van körülötte. Elképzelhetőnek tartasz-e egy hasonló helyzetet velünk emberekkel kapcsolatban, hogy van körülöttünk is egy másik világ csak nem érzékeljük. (E feltételezett világ) Érzékelésére műszereket sem építettünk, mivel nem is tudjuk hogy létezik. Felvilágosító tevékenységedhez sok kitartást-, általánosságban erőt, egészséget kívánok! Zs

Vor year
KicsiLitt
KicsiLitt

salafusali.com/ch-UCSGVfq4tilJlFpPufrMpwPw nézd meg ezt a csatornát sírni fogsz a röhögéstől:)

Vor 2 years
Luccsácsó
Luccsácsó

Ezt most hallottam a Showder Klub-ban :D muszáj megosztanom :) ( nem pontos idézés következik ) " Meg aztán lemondott a pápa...felhívtam az ateista barátomat : - hallod, lemondott a pápa, mit szólsz hozzá ?! - VAN ISTEN !! " :"DD

Vor 2 years
aurelianus0
aurelianus0

Szia! Van egy nemrég indult blog, ami egyelőre csak a te videóiddal foglalkozik. Mit szólsz hozzá? :) keresztenyapologia.blogspot.com

Vor 2 years
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Elolvastam. Mármint amit eddig írt, és örülök neki, hogy foglalkoztatja a dolog. Cuki, hogy már most is nyilvánvalóan elkerüli mindegyik esetben a videók lényegi mondanivalóját, és mindezt úgy, hogy felveti a kritikája elején, de aztán mégsem beszél róla, és a legvégén tényleg azt képzeli, hogy ügyesen érvelt. Szép vallásos példa. Azok a legdurvábbak, amik gyermeteg hasonlatokat hoz fel, amiknél tök nyilvánvaló, hogy maga a párhuzamba állítás már eleve hibás, nem csoda, hogy téves következtetésre jut. De még így is meghaladja az átlag hozzászóló hívő teljesítményét, akár lehet is esélye rá, hogy megértse a valóságot. Neki is a legnagyobb ellensége az érzelgőssége, ami a jézuska álmához láncolja.

Vor 2 years
Viktor Kenéz
Viktor Kenéz

Lenne egy kérdésem. Tegyük fel, hogy valami kattanna még hirtelen a kedves vezetők fejéban, és mindenkinek választania kellene egy vallást, teljesen mindegy melyiket, és nincs kibúvás. Te melyiket választanád, és esetleg miért? Én személy szerint az északi isteneket választanám, mert a történetek nagyrésze azzal kezdődik, hogy folyik a mézsör, majd megjelenik Loki, és megkavarja a dolgokat, bár a 7 évenkénti emberáldozat és a teremtéstörténet nem áll közel hozzám.

Vor 2 years
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Ha így nézed a Repülő Spagettiszörnynél a mennyben a tűzhányókból ömlik a sör. De, hogy a kérdésedre válaszoljak, ha nem menekülhetek másik országba sem a döntés elől, akkor megalapítanám a sajátomat.

Vor 2 years
judit kósa
judit kósa

Ha van kedved, készíthetnél videót az ősrobbanásról. Rengeteg tévhit van vele kapcsolatban... Nagyon szeretem a csatornádat, csak így tovább! :)

Vor 2 years
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

Köszönöm az ötletet, és örülök, hogy tetszik!

Vor 2 years
Csaba Hontalan
Csaba Hontalan

Kedves (nemtudomanevedet)! A videóid nagy részét megnéztem, nagyon tetszik a kritikus gondolkodás és a tanítás, amit hirdetsz. Néhány észrevételem azért van, ezeket építő jellegű kritikának szánom, és nem kötekedésnek. 1. Kevés a forrásmegjelölés. Amikor egy adott vallás tudományos magyarázatát hangoztatod, gyakran elfelejted megjelölni az adott tudományos állítás forrását. Ez azért baj, mert így könnyű azt mondani, hogy amit állítasz, azt csak te találtad ki, nincs alapja. 2. Vég nélküli vitákba bocsátkozol a komment szekcióban. Sokszor látom, hogy ilyen 20-30 részes adok-kapok vitákban veszel részt, amiknek nincs semmi értelme. Ha mondjuk az ötödik válaszod sem állítja le az ellenkezőt, akkor onnantól kezdve csak feleslegesen fárasztod magadat, azzal hogy foglalkozol az ilyen hülyékkel. Okos enged, szamár szenved. Legyél te az okos! :) 3. Megint csak a komment viták kapcsán. Ha valaki olyat ír, amire te nem tudsz érdemben reagálni, akkor lezárod a vitát azzal, hogy márpedig akkor is hülyeség, amit a másik mond, és te tudod jól, mert, amit a másik állít, az baromság. Ez nem érvelés, ezzel csak azt bizonyítod, hogy az illető most megfogott valamiben, és ahogyan reagálsz rá, azzal azt tudatosítod benne, hogy buta és primitív vagy. Szerintem az a leghelyesebb, ha néha beismered, hogy van, amire tényleg nem tudod a választ. Vagy esetleg utánanézel, és megtudod. Attól nem lesz igazad, ha azt állítod, hogy a másik a hülye. A következő inkább egy vélemény, nem kritika. Azt írtad a weboldaladon, hogy az ateizmus csupán egy álláspont. Ez szerintem téves meglátás. Az ateizmus egy vallás. Egy vallás, aminek az az egyetlen dogmája, hogy nem létezik természetfeletti. Aki ateista az hívő, mégpedig abban hisz, hogy nincsen természetfeletti. De kérem! Ha valamiről tudom, hogy nem létezik, akkor miért kéne hinnem benne, hogy nem létezik? Szerintem tök felesleges tudatosan tagadni azt, ami nincsen. Nem kell ateistának lenni, ahhoz, hogy a tudományos módszertant fogadjuk el. Nem kell tagadni azt, ami nincs. Mert az ateisták bizony azt csinálják, hogy a nemlétezőt tagadják. De minek? Semmi értelme. (Ha én tudom, hogy nem léteznek egyszarvúak, attól még nem kell tudatos egyszarvú-tagadónak lennem, hogy ezt belássam.) Azt meg végképp hülyeségnek tartom, hogy aki a tudományos módszert fogadja el, az következésképpen ateista. Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy aki nem drogozik, az mindenképpen egészségesen él. De ne értsed félre! Nagyon is egyetértek azzal, hogy a vallásokat bírálni és cáfolni kell. De azt ne egy antivallás szemszögéből tegyük! Elegendő ehhez a tudományos módszertan, a racionalitás alkalmazása. Köszönöm a figyelmet!

Vor 2 years
Csaba Hontalan
Csaba Hontalan

+All Gods Are Dying +AFavorit Lazarus Örülök, hogy tudtam jó tanácsot adni. Tényleg túlreagáltam a dolgot, csak számomra kicsit dühítő, mind a hívők, mind az ateisták részéről, hogy a tudományos módszertan elfogadását, és alkalmazását az ateizmussal teszik egyenlővé. Megnéztem a 30. videót, ott is úgy emlegetted, hogy hívők és ateisták, mintha csak ez a kettő létezne. Szerintem a tudományos gondolkodás, vagy empirizmus, ha mindenképpen izmusnak akarjuk nevezni, e két állásponttól teljesen független, egyiket sem pártolja. De főleg nem foglal állást olyan kérdésekben, amiket nem lehet vizsgálni. Félreértés ne essék, az emberek által használt hitrendszereket nagyon is lehet vizsgálni, és mindet könnyű megcáfolni, ezért is kell harcolni az ellen, hogy ezeknek hatalma legyen. Nem mondom, hogy ne legyél ateista, legyél az, ártani nem ártasz vele senkinek, csak arra akartam rávilágítani, hogy a tudományos felfogás egy harmadik kategória, amire ateistaként hagyatkozhatsz, nagyon is helyesen. Az, hogy mi az ateizmus definíciója, ahány ateista véleményét hallottam, mind mást, és mást mond. Igaz, hogy önmagában nem tartalmaz dogmát, de nagyon könnyű dogmatikus tartalmat ültetni bele, és akkor már tényleg vallás lesz. Na megint túlreagáltam, csak próbálom tisztázni, hogy mire is gondoltam, igazából.

Vor 2 years
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

+Csaba Hontalan Köszönöm! Valóban lehetne több forrást megjelölni, igazából mindig lehetne - de eddig még nem hiányzott egyetlen kulcsfontosságú sem. A hozzászólásokra jó válaszolni, de abban is igazad van, hogy túl sok időt vesz el, és ezért egyre kevesebbre fogok. Azzal kapcsolatban, hogy miért ütök le egy beszélgetést érvelés nélkül éppen a következő videómban találsz majd magyarázatot - bár elismerem hallgathatnék is, de nem lövöm le a videó tartalmát. Az ateizmus pedig annyira vallás, amennyire a statikus kép tv csatorna, avagy a bélyegek nem gyűjtése egy hobbi. Hozzá kell tenni, hogy nemcsak ateista, hanem antiteista is vagyok, mert a vallások, istenhitek, és hasonló téveszmék károsak, ezért harcolok ellenük.

Vor 2 years
AFavorit Lazarus
AFavorit Lazarus

+Csaba Hontalan Kedves Csaba, tudom, hogy én most csak úgy bepofátlankodok ide, de nézd ezt el nekem. Tkp. tök igazad van, de nem hinném, hogy az ateizmus egy vallás lenne, mégpedig azért mert: i, Szerintem nem világos mikortól beszélhetünk vallásról. Ha a te álláspontodat nézzük (javíts ki ha rosszul értettelek), az vallás, aminek van valamiféle dogmarendszere. Viszont így túl tágan értelmeznénk a vallásokat. ii, Az ateizmusnak nincs dogmája. Az ateizmus (a Vallástörténeti Kislexikon szerint) "(...) a természetfölöttibe, legfelső lénybe, Istenbe vetett hit hiánya." ennyi az egész, nincs itt semmi dogma. A dogma egyfajta előírás, egy preskripció, amit nem fogsz találni az ateizmusban. iii, Az ateizmus nem mondja azt, hogy tudjuk azt, hogy nincs Isten, max annyit, hogy nem találunk elég okot arra, hogy higgyünk benne. Igazad lenne akkor, ha olyasvalakivel vitáznál, aki azt mondja, hogy "Tudom, hogy nincs Isten." De legtöbbünk nem így áll a dologhoz. Például én egy teológiai non-kognitivista vagyok (ie. ahogy elképzeljük az ábrahámi istent, úgy nem létezhet, mert értelmetlen állításokat használunk Isten leírására). Csak ennyit akartam, kitalálok egyedül is.

Vor 2 years
AFavorit Lazarus
AFavorit Lazarus

Szóval mégsem vagyok az egyedüli itt, aki e témakörbe érdekelt. :)

Vor 2 years
AFavorit Lazarus
AFavorit Lazarus

+All Gods Are Dying The pleasure is all mine!

Vor 2 years
All Gods Are Dying
All Gods Are Dying

+AFavorit Lazarus Bizony! Örvendek!

Vor 2 years
Road Trip Music Collection | October 21, 2018December 9, 2018 | Diane Kruger